Lazni prevodiocevi prijatelji u ruskom jeziku

Лажни преводиочеви пријатељи у руском језику

Лажни преводиочеви пријатељи су речи које у два језика могу изгледати или звучати слично или исто, али им је значење сасвим различито или има другачију нијансу, што често доводи до компликација, проблема или комичних ситуација. Термин је настао од француске фразе „faux amis du traducteur“, што дословно значи „лажни пријатељ преводиоца“. Најчешћи разлог ове појаве лежи у заједничкој етимологији речи. Лажни парови углавном имају исто порекло, али су код различитих језика претрпели промене у значењима, па се најчешће јављају код интернационализама, односно код речи у сродним језицима.
Многи од нас словенске језике сматрају интуитивно разумљивим, односно имамо осећај да се уз мало пажње и добре воље може разумети већина изговореног на било ком словенском језику. У многим случајевима то заиста и јесте тако. Међутим, има и оних других случајева, када ће нам се само учинити да смо разумели говорника, управо због феномена лажних пријатеља.
До неразумевања и грешака у преводу најчешће долази када се претпостави да неки свакодневни изрази имају иста значења у руском и српском језику, попут примера из табеле у наставку.

Српска реч

Погрешан превод српске речи на руски језик

Значење погрешно преведене речи

Правилан превод српске речи на руски језик

фамилија

фами́лия

презиме

семья́

искуство

иску́сство

уметност

о́пыт

меч

меч

мач

матч

образ

о́браз

слика, облик

щека́

памет

па́мять

сећање

ум

зној

зной

врућина, жега

пот

реч

речь

говор

сло́во

столица

столи́ца

главни град

стул

страна

страна́

земља, држава

1. сторона́

2. страни́ца

врач

врач

лекар

колдун, знахарь

вредан

вре́дный

штетан

трудолюби́вый

завод

заво́д

фабрика

учреждéние

живот

живо́т

стомак

жизнь

понос

поно́с

пролив

го́рдость

пушка

пу́шка

топ

винто́вка

суша

су́ша

копно

за́суха

укус

уку́с

ујед

вкус

казна

казна́

државна благајна

штраф

пукнути

пу́кнуть

прднути

ло́пнуть

печење

пече́нье

кекс

запечённое мясо

нагло

на́гло

дрско

ре́зко

жир

жир

масноћа, маст

жёлудь

јагодица

я́годица

дебело месо

скула́

поток

пото́к

ток, проток

руче́й