Уџбеници

ruski jezik

Књига Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе

Књига Руски језик: изговор, граматика. конверзација, вежбе намењена је свима који желе да почну или да наставе са учењем руског језика, било самостално, било у школи или на факултету и да на једном месту имају основе изговора, преглед граматичких правила и примере њихове примене, обрасце конверзације на руском језику на различите теме (од представљања и упознавања до бизниса и информатике), елементе практичне стилистике и лексикологије, тематске и друге кратке речнике, као и разноврсне вежбе за усвајање градива које се у књизи излаже. Наставите са читањем Књига Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе

udzbenik ruskog jezika

Уџбеник руског језика II / Учебник русского языка II

Циљ II дела Уџбеника руског језика је да лица која уче руски језик прошире своја знања из лексике и граматике, овладају говорним руским језиком и приступе читању дела из руске књижевности у оригиналу.
Текстови у II делу уџбеника састоје се од написа и одломака из дела руских и совјетских писаца, углавном, на теме свакидашњег живота.

У II делу се проширују и употпуњују подаци из руске граматике, управо, проширује се и уопштава материјал из морфологије (специјални типови деклинације, глаголски облици који се не коњугирају) и даје се малеријал из синтаксе. Наставите са читањем Уџбеник руског језика II / Учебник русского языка II

udzbenik ruskog jezika

Уџбеник руског језика I / Учебник русского языка I

Овај уџбеник намењен је широком кругу лица која желе да практички овладају руским језиком, тј. да се науче да говоре и разумеју руски, а такође и да читају руску књижевност. Зато се у уџбенику даје практична граматика савременог руског језика, у којој су теоретска објашњења донекле упрошћена, а дефиниције граматичких категорија, које се у руском и српскохрватском језику поклапају, изостављене су (на пример, видови, деклинације). Претпоставља се да лице које учи руски језик зна граматику свог матерњег језика. У уџбенику се дају дефиниције оних категорија којих нема у граматици српскохрватског језика. Наставите са читањем Уџбеник руског језика I / Учебник русского языка I