udzbenik ruskog jezika

Уџбеник руског језика II / Учебник русского языка II

Циљ II дела Уџбеника руског језика је да лица која уче руски језик прошире своја знања из лексике и граматике, овладају говорним руским језиком и приступе читању дела из руске књижевности у оригиналу.
Текстови у II делу уџбеника састоје се од написа и одломака из дела руских и совјетских писаца, углавном, на теме свакидашњег живота.

У II делу се проширују и употпуњују подаци из руске граматике, управо, проширује се и уопштава материјал из морфологије (специјални типови деклинације, глаголски облици који се не коњугирају) и даје се малеријал из синтаксе.

Граматичке теме су узете према избору (аутори нису тежили да потпуно обухвате сву граматику) инису систематизоване, већ су дате у вези са текстовима.
Текстови су распоређени тако да сваки наредни текст обухвата мининиум нове граматичке грађе, која се обично даје као нова граматичка тема тога часа. Када се у тексту појављјује нека нова граматичка конструкција, чије се објашњење даје у следећим часовима, онда се у фусноти указује на часу коме се може наћи дотично објашњење.
Понекад се у разделу «Грамматика» материјал даје шире него што је заступљен у тексту, пошто, по мишљењу аутора, нема смисла вештачки претрпавати текст само једним граматичким обликом. У неким, пак, случајевима, када се граматичке категорије у руском и српскохрватском језику подударају и њихова употреба не представља неку нарочиту тешкоћу, али их је због даљих објашњења неопходно знати, граматички облици се дају у текстовима а објашњавају се доцније, на пример, реченице са заменицом который у функцији везника или са краћим обликом трпног глаголског придева.
На овој етапи учења језика важнија су, прениа мисљењу аутора, вежбања у замени једне конструкције другорн, као и вежбања у употреби разних форми и израза, што омогућује да се активира стечено знање. Због тога је у II делу овог уџбеника дато сасвим мало задатака за превод. У овом ђелу такође дају се вежбања која се односе на употребу синонима и синонимних конструкција.

Уџбеник можете скинути овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *